logo Facebook
I slova jsou činy

„Rozhodující pro startupy je bod zlomu,“ říká MARKÉTA HAVLOVÁ z CzechInvestu

22. března 2018 19:20 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Startupy, společnosti a druhy podnikání před několika lety neexistující, se staly nedílnou součástí ekonomiky. I státní společnost CzechInvest se tak prostřednictvím jednoho ze svých odborů od roku 2010 začala zabývat jejich podporou. Ta zahrnuje poradenskou činnost, podporu v rámci marketingu a vzdělávání. 

Jak charakterizovat tzv. novou ekonomiku? „Ekonomové trochu vedou diskusi, zda existuje nová ekonomika, což se některým nelíbí. Ale obecně se dá shrnout, že se to týká internetu a nových služeb. Souvisí to se startupy, a to především po roce 1999, či 2000, kdy tyto společnosti začaly vznikat,“ konstatuje Ing. Markéta Havlová, ředitelka Odboru startupů agentury CzechInvest a vysvětluje: „Pokud bych měla shrnout, tak z 86 % jsou to společnosti z ICT, takže ten boom souvisí zřejmě s tím, že vstupní náklady jsou počítač a hlava dotyčného. Takže vstupy na rozdíl od jiných odvětví jsou nižší, ale o to je to pak těžší, především z hlediska konkurence.“ Náročné je především získat finance na další rozvoj daného projektu. „Rozhodující pro startupy je totiž bod zlomu, kdy je třeba firmu rozšířit,“ upozorňuje Markéta Havlová. A s tím je spojena potřeba získat investora. Nejčastěji tuto roli hraje rizikový kapitál, který je sdružen ve fondech. V Česku praxe stále méně rozšířená na rozdíl od zahraničí, především od Spojených států, kde existuje několik desetiletí trvající tradice vývoje a podnikání v daných oborech.

Webový portál CzechStartups.org je místem, kde najdete seznam aktivních privátních podporovatelů startupů u nás, stejně jako seznam současných vládních i privátních programů, které byly za tímto cílem spuštěny. Nově vznikající firmy se mohou zařadit do programu inkubačního, akceleračního, či usilovat o podporu z Evropských fondů. Existuje i zpětná vazba, která souvisí s možností dotyčné tzv. napojit na toho, kdo by mohl být partnerem. Aktivní část webu je pak prezentována na sociálních sítích. Web byl spuštěn jako partnerský projekt agentury CzechInvest a několika dalších zainteresovaných společností. Navštívit jej můžete ZDE.