logo Facebook
I slova jsou činy

Asijské trhy jsou atraktivní, ale je potřeba být obezřetný, říká TOMÁŠ PALA

31. ledna 2019 08:30 / autor: Ilona Švihlíková

Tomáš Pala je předsedou představenstva Govin Group, která v sobě zahrnuje široké spektrum činností. Firma se zaobírá tržními analýzami, ale i vzdělávacími programy a pořádáním odborných seminářů a konferencí.

V rámci nového cyklu pro Ecofin jsme hovořili o ekonomické diplomacii, protože Govin Group je činná především na asijský trzích. Firma pomáhá malým a středním firmám s přístupem na asijské trhy, ale věnuje se také příchozím investicím z těchto oblastí.

Tomáš Pala zdůraznil, že jasně nejatraktivnějším trhem je dnes Čína, která je i velmi medializována. Podstatně menší zájem mají čeští podnikatelé o rozsáhlý indický trh, ani trhy Vietnamu či Indonésie nejsou dle jeho zkušeností dostatečně využívány.

České firmy mají podle Paly přehnaná očekávání, domnívají se, že na čínském trhu je vzhledem k jeho velikosti a dynamice snadné uspět. Zapomínají tak na obezřetnost, a i malá opomenutí mohou být pro malé a střední firmy znamenat velké škody.

Pala se také staví za to, aby investice, které přicházejí do ČR, měly dostatečnou přidanou hodnotu a představovaly reálný ekonomický přínos. Akviziční investice, tedy rozšíření portfolia, nepovažuje za dostatečně perspektivní.

V neposlední řadě nelze nevnímat, že ČR figuruje v plánech velkého čínského projektu Hedvábné stezky. Především železniční spojení je významným projektem, a to navzdory vyšším nákladům této přepravy ve srovnání s dopravou po moři. Na stranu druhou ovšem stále platí, že zatímco z Číny jsou vlaky plné, na zpět už to tak není. Možnosti pro české exportéry existují, ale je třeba mít stále na paměti, že politiky a diplomaty otevřené dveře jsou na asijském trhu zásadní podmínkou, ale musejí být doplněny perspektivními obchody i dostatečnou opatrností.

Na celý rozhovor se můžete podívat ZDE: