logo Facebook
I slova jsou činy

„Diplomacie je služba, “ říká JAN SECHTER, bývalý velvyslanec a poradce předsedy sněmovny

14. února 2019 18:17 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Diplomacie je přítomna odnepaměti jako nezbytná součást fungování státu. V historii byl důraz především na diplomacii politickou, nyní je důraz kladen především na diplomacii ekonomickou. Jan Sechter, poradce místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k tomu uvádí, „říká se, že protože svět se mění, tak se mění také obor.“

Obchodní vztahy mohou být nápomocny dobrým vztahům mezi státy, stejně jako se prolínají vzájemná prospěšnost a „cílem ekonomické diplomacie je služba,“ konstatuje Jan Sechter. Součástí diplomacie je také kultura, sport, či sociální projekty. A zásadním by pak mělo být sladění zájmů makropohledu – tedy státu a mikropohledu – tedy subjektu, např. firem. V rámci diplomatické praxe se také Jan Sechter setkal se situacemi, kdy „proti sobě šly zájmy jednotlivých podniků a zájmy státu“.

Specializovanými činnostmi jsou pak také tzv. podpůrné prostředky, které zahrnují účast na mezinárodních konferencích, fórech, či návštěvy státníků. Pro firmy, které se chtějí dostat na zahraniční trhy je pak jistým klíčem umět společnost, její záměry vhodně prezentovat. „Například v Rakousku byl pro české investory v loterijních společnostech důležité, jaký byl konkrétní příběh dotyčných. Jaký byl jejich příběh v Česku, kde se stali investory sázkové společnosti. Právě Rakousko je prostředím, které nemá rádo nestandartní prvky.“

Jistým klíčem pro firmy, které chtějí působit v zahraničí, aby „ dokázali vnímat dané prostředí, tradici, sociální vazby“ a tehdy může svou roli sehrát také diplomacie. Právě ta může být vhodným podporovatelem a spojovatelem zájmů.

Na celý rozhovor se můžete podívat ZDE: