logo Facebook
I slova jsou činy

Trumpův protekcionismus jako typ sexuální diskriminace

30. dubna 2019 08:10 / autor: Michal Skořepa

Vyšší cla škodí především vývozním odvětvím. A pro tato odvětví pracují muži výrazně víc než ženy.

Čerstvě zveřejněná analýza OECD odhadla, jak velká část celkové pracovní aktivity mužů se odehrává ve firmách přímo nebo nepřímo pracujících pro vývoz a jak velký je tento podíl u žen.

Analýza ukázala, že v průměru za celé OECD jde „na export“ zhruba 37 % pracovní aktivity mužů, ale jen 27 % pracovní aktivity žen (toto procento je zřetelně vyšší u mužů než u žen ve všech zemích - viz graf níže).

Důvodem je zřejmě skutečnost, že ženy pracují více ve službách, z nichž mnohé do mezinárodního obchodu nevstupují (nebo jen příliš nepřímo na to, aby to bylo zachyceno v této analýze): například taková učitelka je výrazně neexportní typ zaměstnání, zatímco lakýrník ve Škodovce je práce zřetelně exportního typu.

Jeden zajímavý závěr z této analýzy je ten, že případný nárůst protekcionismu lze chápat jako jednu formu sexuální diskriminace, v tomto případě namířené proti mužům: pokud totiž dojde k navýšení překážek zahraničnímu obchodu, sníženou zaměstnaností to poškodí více pracovníky než pracovnice.

20190426-Výstřižek

Zdroj grafu: OECD

 

Michal Skořepa

Autor je analytikem České spořitelny a členem představenstva České společnosti ekonomické
Publikováno na serveru blog.aktualne.cz
Zveřejněno s laskavým svolením autora