logo Facebook
I slova jsou činy

Dotace ekonomiku deformují, říká ADRIÁN PODSKĽAN

23. května 2019 07:01 / autor: Ilona Švihlíková

Adrian Podsklan je expertem na adaptivní organizaci a „baťovec.“ Změny ve světové ekonomice ukazují dle jeho názoru na metamorfózu, hlubokou transformaci. Zatímco dříve se pracovní síla postupně přesouvala ze zemědělství do průmyslu a následně do služeb, dnes vidíme nárůst ve státní správě. To ale není dobrý znak, tvrdí Podsklan. Potřeba je spíše vrátit se k malému měřítku, k lokálnímu. Lokální sféra totiž umožnuje větší zapojení občanů do rozhodování, ale i individualizovanou výrobu, která bude přirozeně spojena s bezobalovou ekonomikou bez odpadů. Lokální oběh, kdy odpad tvoří zároveň vstup do další produktivní činnosti, znamená i větší ekonomickou odolnost dané jednotky.

Podsklan se domnívá, že se můžeme inspirovat v baťovském odkazu, především v konceptu tzv. průmyslového města, které je provázaným a komplexním celkem, který umožňuje svým občanům realizovat se, participovat na rozhodování a zvyšovat kvalitu života.

Lokální ekonomiku nemusíme spojovat jen se zemědělstvím či řemesly. Moderní technologie jako 3Dtisk jsou lokalizačními technologiemi, v zemědělství stojí za zmínku tzv. vertikální farmy, které najdeme i v ČR.

Nemohli jsme se vyhnout otázce, proč je lokální ekonomika a její principy v ČR stále do značné míry Popelkou. Podsklan se domnívá, že na vině jsou příliš centralizované systémy (na špici s Evropskou unií), které nedávají dostatečný prostor pro rozvoj menších celků. Princip subsidiarity není v reálu aplikován. Podsklan kritizuje také rozsáhlé dotace, které deformují podnikatelské prostředí a iniciativu, směřují zdroje špatným směrem, často k nepotřebným investicím.

Na celý rozhovor se můžete podívat ZDE: