logo Facebook
I slova jsou činy

KAREL HAVLÍČEK: Do roku 2030 musíme být zemí postavenou na přidané hodnotě

16. ledna 2020 10:36 / autor: Jan Mrzena

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se protínají zájmy největších hráčů. Ať už je to v oblasti energetiky, výroby, domácího i zahraničního obchodu, stavebnictví nebo využití kmitočtového spektra a ochraně spotřebitelů. V médiích se objevují často protichůdné informace o konkrétních tématech, na kterých je možné dokumentovat, jak probíhá píárová a informační válka.

Většina článků i komentářů reflektuje politiku a aktuální kauzy, a to i v oblasti českého hospodářství. Obrázek o tom, jestli se máme dobře nebo špatně, se často zužuje na několik čísel – hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace. To, jak se budeme mít, je vysvětlováno hlavně přes údajný budoucí kolaps důchodového systému. Informace v hlubších souvislostech zpravidla chybí. Ani v dnešním rozhovoru se k detailu nedostaneme. Ale náhled na vybrané segmenty naší hospodářské přítomnosti a plánované budoucnosti (v souvislostech), optikou české vlády, se dozvíte.

„My, jako stát, musíme sledovat energetickou soběstačnost. Musíme sledovat, abychom v čase měli dostatek energie a abychom ji měli za dostupných prostředků pro běžné lidi, pro firmy a abychom nebyli závislí,“ popsal místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (nestraník za hnutí ANO).

„Připravují se jaderné bloky ve Francii, Británii, Maďarsku, na Slovensku, chystá se blok ve Finsku. Když se podíváme na tu dobu – ano, celá řada těch bloků má zpoždění. Ale plánovali, že je postaví za sedm let, a to zpoždění je na dvanáct. My je už dnes plánujeme s takřka dvacetiletým předstihem, takže říkáme, že ten blok bude funkční mezi rokem 2035 až 40. A stejně tak, když se podíváme na ty ceny – je to od dražších bloků, jako je třeba ve Francii, ale třeba Mochovce se podaří postavit do 150 miliard korun. Obecně lze říct, že jádro je dražší ve smyslu investice, levnější ve smyslu provozu. Ale hlavně si tady zabezpečujeme pozici na dalších šedesát až osmdesát let. Mnoho jiných možností nemáme.“

Kolik ze spotřeby energie pokrývá jádro, kolik uhelné elektrárny a kolik další zdroje? Jak se projeví energetická dekarbonizace v okolních státech na situaci v Evropě a u nás? Poroste nadále cena emisních povolenek? „Musíme si uvědomit, že energetická nesoběstačnost pak způsobuje ekonomickou závislost a politický vliv. Mohli bychom být na někom technologicky a politicky závislí. To je o sebevědomí země. My jsme vždycky byli soběstační a není důvod, abychom to nezvládli. Jsme průmyslově orientovanou zemí a musíme to uhrát.“

Podnikatelé si stěžují na vysokou administrativu. Ministerstvo připravilo „živnostenský balíček“. Proč vznikl, co v něm je? A daří se ho naplňovat? Co ministerstvo pro malé a střední podnikatele dělá? Kde podnikatelé najdou to, co od nich stát chce?

Koncem roku vláda schválila akční plán Inovační strategie 2019 – 2030. S IS je spojená národní hospodářská vize a značka Czech Republic: The Country For The Future (CFF). „Museli jsme nastavit úplně novou filozofii v oblasti podpory výzkumu, vědy a inovací. Méně sledování kvantitativních ukazatelů tak zvané výzkumné a inovativní aktivity, daleko více jsme se zaměřili na kvalitu,“ vysvětlil Karel Havlíček. „Výzkum a vývoj se stal pro vládu prioritou, za tím si stojím. Nastavili jsme nový systém financování, a hlavně hodnocení výzkumu. Nastavili jsme nový systém tvorby pro startupy a spinoffy. Začali jsme zavádět polytechnickou výuky na základní a střední školy, nastavili jsme nový systém spolupráce praxe a univerzit. Zahájili jsme ofenzívu v oblasti 5G, v oblasti umělé inteligence, začali jsme propagovat Českou republiku v zahraničí daleko sebevědoměji, vytvořili jsme technologický brand – Česká republika země pro budoucnost…“ shrnul výčet aktivit vlády její místopředseda.

„Začali jsme jezdit po světě a ukazovat naši republiku v jiném kabátě, než tomu bylo v minulosti. Nikoliv jako zemi levné pracovní síly a zemi, kde se dá vydělat peníz, protože je zde relativně nízký náklad, ale země, která je kvalitní a která dokáže inovovat, řídit výzkum a vývoj. Země, která dokáže vytvořit špičkové produkty, na kterých se dá vydělat. Tahle inovační strategie se stala základem pro hospodářskou strategii, kterou teď dokončujeme. Ambice je jasná – do roku 2030 musíme být zemí postavenou na přidané hodnotě. Zemí, která bude postavená na prosperitě, která bude vytvořena tím, že zde budeme mít prostředí nikoliv pro montáže, ale pro dokončování produktu,“ uvedl k vznikající Hospodářské strategii České republiky Karel Havlíček. Je doba, kdy jsme sháněli kapitál, aby u nás vznikala především pracovní místa definitivně za námi? Jak bude tato i budoucí vlády lákat kapitál, aby u nás investoval do inovací budoucí popsané prosperity?

Nové technologie a aplikace jsou součást našeho běžného života. Jak řeší ministerstvo průmyslu a obchodu digitalizaci průmyslu? Kde se nacházíme v porovnání s okolními státy a se světem? Co si má běžný člověk pod pojmem „AI (artificial intelligence)“ představit? Jak mu pomáhá? Digitalizace je věc jedna, ovšem bezpečnost systémů věc druhá – řeší MPO i otázky stability a bezpečnosti systémů? Nevypne nám někdo v daleké velmoci například elektrickou přenosovou soustavu a tím zastaví nemocnice, domácnosti, dopravu…Ve kterých městech se testují možnosti sítí 5G pro běžný život? Jaká je představa místopředsedy vlády o pokrytí a využití 5G sítí v České republice?