logo Facebook
I slova jsou činy

Každá inovační strategie musí brát v úvahu, že kapitál má národnost, upozorňuje RUT BÍZKOVÁ

23. ledna 2020 12:26 / autor: Ilona Švihlíková

Rut Bízková je členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace a bývalou předsedkyní Technologické agentury ČR. Hned na začátku rozhovoru zdůraznila, že často skloňovaná „podpora výzkumu a vývoji“ nemusí být vždy ve finanční formě. Problematika je podstatně složitější, než aby se dala zredukovat na oblíbený indikátor – podíl výdajů na vědu a výzkum v procentech k HDP.

Ze srovnání s ostatními zeměmi nebudeme vycházet tak špatně, říká Bízková. Často rozdíl spočívá v tom, že jiné země mají tendenci se prezentovat v pozitivním světle, kdežto my jsme často vůči sobě příliš kritičtí. Zároveň je ovšem potřeba pamatovat na to, že i když ve světě existují pozoruhodné modely podpory vědy a výzkumu, nelze je automaticky přenášet. Bízková zmínila řadu „mikroaspektů“, od historických vlivů, po fungování institucí i ochoty podnikat.

Celoevropský pohled ukazuje, že EU je silná v kvalitních článcích, ale ne tak úspěšná v komercionalizaci vědy. Je patrné, že v těchto ohledech zaostává za USA. Navíc Čína dnes patří k zemím s rostoucím množstvím patentů, které se pozitivně projevují v její ekonomice.

Co se ČR týká, pak je potřeba vidět, že čeští vědci si vedou v mezinárodním srovnání výborně, ale výsledky jejich práce končí v zahraničí, pracují pro zahraniční firmy. Bízková se odvolala na rozsáhlé mapování inovační kapacity, které provedla Technologické agentura ČR. Výstupy tzv.  INKA 2 podle Bízkové potvrzují, že kapitál má národnost. Rozvoj start-upů v oblasti IT je proto jeden z klíčových bodů inovační strategie, která může napomoci modernizaci země. Bízková závěrem zdůraznila, že jedním z důležitých faktorů je udržet start-upy a inovativní podnikatele v ČR.