logo Facebook
I slova jsou činy

Je obtížné vymezit, co je strategickou investicí, říká poslanec MAREK BENDA

30. ledna 2020 12:10 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Výroční zpráva BIS za rok 2018, která byla zveřejněna v listopadu minulého roku, se dotýká také ekonomiky a národního hospodářství. Jako rizikové faktory jsou uvedeny mimo jiné hybridní hrozby, které jsou využitelné pro politické, vojenské i ekonomické tlaky. S ekonomikou pak souvisí i zpochybňování našeho členství v Evropské unii a NATO, které může být také jistým signálem pro případné investory. Obecně nedůvěra ve schopnost státu zajistit spravedlivé ekonomické prostředí, v důsledku toho může být posilována negativní pověst státu, který je také jedním z kritérií pro investory.

Aktuálními tématy jsou v současnosti také subjekty, které jsou financovány kapitálem pocházejícím ze zemí, kde státní administrativa prosazuje své zájmy. Jmenovitě je uvedena Čína a Rusko a rovněž oblast dostavby jaderných elektráren a budování sítě 5G. Dle některých zákonodárců může být ochranou a jistým řešením zákon, který bude řešit vstup investorů do strategických společností. „Nevím, zda se to dá upravit zákonem. Zda se dají taková pravidla stanovit zákonem. Stát si má hlídat, kam koho pouští. Je obtížné vymezit, co je strategickou investicí,“ říká Marek Benda a dodává, „nemyslím si, že vše musí být upraveno zákonem.“

Na parlamentní úrovni pracuje sněmovní komise BIS, právě ta by měla ze své podstaty dohlížet na fungování této zpravodajské služby. Jejím členem je také poslanec Marek Benda (ODS).  Ovšem poslanecká komise má jistá omezení ve svém fungování, jak Marek Benda konstatuje: „Do informací tzv. živých věcí nemůžeme vstupovat. Do budoucna by to mělo být možné, tři roky je to možné, ale vláda dosud nebyla schopna navrhnout do takového orgánu deset osob. Ty by měly mít prověrku na přísné tajné a dosud – pokud je mi známo – jsou pouze dva návrhy.“

Zpráva BIS ovšem bývá některými představiteli státu zpochybňována, či dokonce jistým způsobem i zesměšňována. K tomu poslanec Marek Benda říká: „Bohužel, to je problém celého Západu. Nerespektujeme autority, nectíme instituce, zpochybňujeme soudy…“.