logo Facebook
I slova jsou činy

Kdybychom digitalizovali veřejnou správu jako v Estonsku, ušetříme 100 mldr., říká MARTIN JIRÁNEK

13. února 2020 10:21 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Martin Jiránek je místopředsedou hospodářského výboru, věnuje se tématu podnikání a k tomu ho dovedla jeho předchozí praxe, o které říká: „Celý svůj život podnikán a nic jednoduchého to není, ale příjemná byla pro mě ta zpětná vazba.“

Byl také jedním ze zakladatelů Centra pro inovaci a podnikání v Trutnově, které funguje jako inkubátor především pro ty, kteří chtějí začít podnikat. Souvisí s tím jeho akcent na rozvoj lokální ekonomiky a podnikatelů, kteří nabývají na důležitosti i v souvislosti s globalizací. Podíváme-li se do statistik, tak dlouhodobě klesá počet nových podnikatelů, i proto je přesvědčen, že“ takový inkubátor může a měl by fungovat i v daleko menších městech než je Trutnov.“

Problematická v rámci naší ekonomiky je její struktura, konkrétně velký počet firem - tzv. montoven. Ty vznikly jako jeden z důsledků investičních pobídek předchozích vlád. K tomu Martin Jiránek říká: „Pokud zůstaneme ve struktuře ekonomiky - jakou máme -, tak si o západních zemích a úrovni jejich mezd můžeme nechat jenom zdát.“

Se změnou struktury ekonomiky na firmy s vyšší přidanou hodnotou souvisí také rozvoj vědy a výzkumu. Na otázku, kde vzít právě na tuto oblast nezbytné finance, konstatuje: „Kdybychom například digitalizovali veřejnou správu jako v Estonsku, tak ušetříme cca 100 miliard. A to jsou peníze, které můžeme využít právě na vědu a výzkum.“ Zároveň konstatuje, proč v Česku to není obdobné: „Za celou dobu jsme neměli premiéra, pro kterého by byl digitální svět prioritou. Když na to nedává prioritu premiér a nenajde si ministry, pro které je to priorita, tak to nejde seshora. A zespodu je odpor značné části úředníků, kteří si změny nepřejí.“

Jako další klíčové priority pro rozvoj podnikání vedle digitalizace veřejné správy, její zjednodušení, pak uvádí dopravní infrastrukturu a nižší ceny mobilních dat, které souvisejí s aukcí na čtvrtého operátora.