logo Facebook
I slova jsou činy

Krize ukázala obrovský potenciál českého národa, říká ROBIN ČUMPELÍK

05. října 2020 11:20 / autor: Ilona Švihlíková

Robin Čumpelík je na Ministerstvu průmyslu a obchodu zodpovědný za koordinaci Inovační strategie. Tématem našeho rozhovoru byly inovace spjaté s koronavirovou krizí. Robin Čumpelík nabídl tak trochu jiný pohled na obtíže související s epidemií.

Uvedl řadu pozitivních příkladů spolupráce mezi českými firmami, univerzitami a státní správou. Neopomněl zdůraznit důležitost mobilizace národa, jeho kreativity a potenciálu, čehož jsme byli svědky v prvních týdnech epidemie v březnu.

Kromě komunikace a práce na implementaci na Inovační strategii ČR se Čumpelík věnuje také problematice kultury, která spojuje hned několik ministerstev. Čumpelík se domnívá, že důležitost kultury se odráží nejen v ekonomických ukazatelích jako je počet pracovních míst či tržby z kulturních akcí, ale souvisí přímo s duchem národa. Proto považuje podporu kultuře za jeden ze zásadních úkolů pro nejbližší dobu, protože řada akcí nemohla být plně obnovena. Postiženo je mnoho vysoce kvalifikovaných profesí, kteří musejí vidět nějaké světlo na konci tunelu.

Inovační strategie je jeden z mnoha strategických dokumentů, kterými ČR disponuje. Čumpelík se nicméně snaží o to, aby nedopadla tak, jako mnoho jiných podobných dokumentů, jejichž často inspirativní návrhy a politiky zůstávají jen na papíře. Paradoxně právě koronavirová doba nabízí mnoho možností pro rozvoj českých inovací, a tím potažmo i novou cestu rozvoje pro českou ekonomiku.