logo Facebook
I slova jsou činy

Stát si musí dát pozor, aby svými programy nevytvářel zombie, tvrdí HELENA HORSKÁ

19. listopadu 2020 10:54 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Období koronavirové krize a její důsledky pro ekonomiku – jak pro její současnost, tak budoucnost – jsou zásadním tématem. „Kovidový šok akceleruje něco negativního i něco pozitivního“ říká Helena Horská. Ke stávající situaci dodává: „Vláda se v něčem poučila oproti jaru a nezaváhali. Hned nabídli podnikatelům pomoc, například odkladem daní. Ale nenabídly snížení odvodů za zaměstnance a tím se nezlevňuje cena práce. Mnoho programů pomoci je navíc zatíženo příliš velkou administrativou.“

Ostatně výtky vůči administrativní zátěži, která přesahuje dle srovnávacích studií například i sousední státy je tématem, bývají pravidelně opakovány. Otázkou pak zůstává, proč se nic nemění.

„Je to totiž politická otázka, koho volí ve volbách státní zaměstnanci. Naivní přístup je, že právě oni implementují digitalizaci, která by měla administrativní náročnost snížit. Digitalizace je totiž proti úředníkům. Ale to je krátkodobý pohled, protože stát by měl poskytovat službu.“

Pomoc segmentům, které byly zasaženy koronavirovou krizí zahrnuje řadu programů. Dlužno dodat, že oproti jarním byly některé složitosti vypuštěny a celý systém byl zjednodušen.

Objevují se ale i kritické hlasy, které se týkají plošných opatření a jejich důsledkům. Helena Horská je přesvědčena, že „je rozdíl mezi pomocí a ochranou. Pomoc je částečná úhrada ztrát podnikatelům, kterým stát uzavřel firmy. A ochrana je snaha chránit status quo. A moje obava je, že stát více chrání stávající ekonomiku i s jejímu neduhy. Ochrana může být velmi nebezpečná, zahraniční studie mluví o zombie ekonomice, a ta je velmi nebezpečná.“

Důsledkem tedy může být udržování neživotaschopných firem, které pak negativně zasahují do ekonomiky.