logo Facebook
I slova jsou činy

Budoucnost patří průmyslu 4.0, konstatuje RADEK ŠPICAR

26. listopadu 2020 10:18 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Říká se, že krize může být také východiskem. I tato krize, ve které žijeme a nazýváme ji krizí koronavirovou, ukazuje cesty, které do budoucna budou zcela zásadní pro rozvoj ekonomiky České republiky. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a místopředseda Národního akreditačního úřadu Radek Špicar konstatuje: „Budoucnost bude patřit průmyslu 4.0. Tlak na zavádění nových technologií z oblasti digitalizace, automatizace a robotizace bude přínosný. A týká se to jak průmyslu, tak školství.“

Souvisejí s tím ale také obavy lidí, že přijdou o svá zaměstnání, ostatně tyto obavy provázely všechny průmyslové revoluce předchozí. Bezpochyby to bude znamenat zásadní změny, které pak souvisejí i s trendem rekvalifikací a celoživotního vzdělávání.

Tuzemská ekonomika bývá někdy označována za ekonomiku s levnou pracovní silou, ale to je nálepka, které se musíme zbavit, protože jsme subdodavatelskou ekonomikou, míní Radek Špicar. Dodává, že přesto jsme ekonomikou úspěšnou. „V HDP jsme přestihli například Portugalsko, Řecko, Itálii a Španělsko.“

Ke změně ve struktuře ekonomiky má přispět i školství, například co největším rozšířením profesně orientovaných vysokoškolských oborů. „To nutí vysoké školy, aby intenzivně spolupracovaly s podniky, využívaly odborníky z praxe a posílali své studenty na praxe do podniků.“ Je to cesta, která zabezpečí konkurenceschopnost české ekonomiky i v budoucnosti.