logo Facebook
I slova jsou činy

Vzniklé dluhy budou obrovskou zátěží, říká VLADIMÍR PIKORA

08. prosince 2020 09:54 / autor: Ivana Chmel Denčevová

První čtení návrhu státního rozpočtu pro rok 2021 mají poslanci za sebou. Návrh je ze strany překládajícího, tedy vlády, logicky obhajován. Ze strany nejen opozice, ale také odborníků je podrobován kritice. Nejde pouze o plánovaný schodek, který je v jistém ohledu důsledkem letošní koronavirové pandemie, ale především vzhledem ke struktuře plánovaných příjmů a výdajů.

Ekonom Vladimír Pikora k tomu říká: „Je nepochopitelné udělat rozpočet a nemít tam tak zásadní částku, která to bude torpédovat.“ Na mysli má skutečnost, že se v návrhu rozpočtu nepromítlo projednávané zrušení tzv. superhrubé mzdy a znění daného zákona – které čeká projednávání v senátu – vytváří souhrnný schodek kolem 90 mld Kč.

I částku deficitu 320 mld Kč považuje Vladimír Pikora za „šílený deficit. Dluhy vládám na celém světě nestandardně vyskočily, dluhy budou ohromnou zátěží.“ Připomíná, že výstupem pak může být roztočení kola inflace. Jedním z důsledků zrušení superhrubé mzdy je výrazné snížení příjmu obcím a krajům, které avizují nemalé problémy již v současnosti. Výběr sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní bude zřejmě nezbytné ´nějak´ řešit, ovšem jak připomíná Vladimír Pikora: „Evidentní je také snaha změnit rozpočtové určení daní, ale tím posilujeme celý ten chaos. Takže zřejmě nějaké dotace, byť nejsem jejich zastáncem.“

Kritický je jeho pohled rovněž na investiční část rozpočtu, či k položkám, týkajícím e digitalizace státu či efektivity řízení, kdy stát avizoval, že do státních služeb přijme dalších 7 tisíc úředníků.