logo Facebook
I slova jsou činy

VLADIMÍR OPATRNÝ: Potřebujeme prostor pro podnikání

24. srpna 2017 19:02

Vladimír Opatrný se od roku 1991 věnuje ekonomickému poradenství, je členem komory daňových poradců a předsedou představenstva Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou. Je tedy osobou nadmíru povolanou k tomu, aby v našem rozhovoru zhodnotil kvalitu podnikatelského prostředí v České republice.

Vladimír Opatrný negativně zhodnotil perspektivu podnikatelského prostředí uvedením výsledků výzkumu firmy Microsoft. Malé a střední podniky měly uvést víru v budoucí vyhlídky jejich činnosti. Češi jsou druhými největšími skeptiky hned po Řecku. Jen 41% z nich věří v budoucnost svého podnikání, pro srovnání v Polsku je to 73%, na Slovensku 66%.

Vladimír Opatrný zdůraznil, že „žádná tvůrčí činnost se nesnáší s hypertrofií byrokracie.“

Komplikovanost norem narůstá, což jsme v rozhovoru demonstrovali na daňovém zákoníku – tenký svazek z poloviny 90. let postupně kyne, aktuální podoba už váží tři čtvrtě kila.

Jenže se stavem, kdy společenské klima podle Opatrného není pro podnikání příznivé, těžko něco udělá i sama Hospodářská komora. Na rozdíl od Německa či Rakouska, kde je členství komoře povinné, tomu tak v ČR není. Princip dobrovolnosti vede k tomu, že v HK je zastoupeno jen asi jedno procento veškerých podnikatelských subjektů. Je zde tedy na místě i určitá pochybnost o legitimitě Hospodářské komory.

Nemohli jsme se vyhnout ani tématu daní. Vladimír Opatrný patří ke kritikům EET. Domnívá se, že náklady se přenášejí na podnikatelské subjekty, které jsou tak zavalovány stále většími povinnostmi. Je obtížné se orientovat ve změnách, vždyť zákon o daních z příjmů se od roku 1993 změnil sto padesátkrát. Především malé a střední firmy pak nemají čas se soustředit na skutečný obsah své činnosti. Velké firmy naproti tomu si mohou prolobbovat opatření, která jim budou vyhovovat. Opatrný vyzdvihl koncept paušální daně, který má již prvorepublikovou tradici. Podle Opatrného následky chybných rozhodnutí, která ovlivňují podnikatelské prostředí, nenesou jejich původci. Je to podle něj mrhání s vytvořenými zdroji.