logo Facebook
I slova jsou činy

Vše jsme převedli do Číny a ta si z toho dělá kšeft, říká dr. LUKÁŠ VELEV

26. března 2020 06:05

Kraj Vysočina patří ke krajům, kde je stále nižší počet nakažených koranovirem, ale nezbytná opatření v rámci fungování nemocnice byla samozřejmě přijata, jak říká její ředitel MUDr. Lukáš Velev: „Vycházíme z mezinárodních zkušeností, například z informací a doporučení Světové zdravotnické organizace. Cílem je zpomalit vlnu onemocnění a zamezit přetížení zdravotnického systému.“

Postup jednotlivých opatření, která byla v České republice přijata, zahrnují identifikaci, izolaci a snahu léčit pacienty. Otázkou, která čeká na své zodpovězení je, zda byla jednotlivá opatření zvolena včas a zajištěno také jejich zabezpečení. „Vše, co se ukazuje jako potřebné, jsme výrobně nechali převést do Číny a ta si z toho dělá kšeft,“ konstatuje dr. Lukáš Velev a míní tím výrobu ochranných pomůcek a dalšího nezbytného zdravotnického materiálu. Ostatně to, že strategická výroba – jak se ukazuje – má zůstávat v České republice a Evropské unii, není ojedinělý názor ve veřejném prostoru. Další jeho názory se pak váží k zdravotnictví v České republice, kdy je přesvědčen, že 27 států Evropské unie má být jednoznačně více provázáno. Varuje před euroskeptiky a konstatuje, „nedejme si rozbít Evropu.“

Zásadními dle dr. Veleva jsou rovněž otázky směrem k budoucnosti, které se týkají jak počtu nemocničních lůžek v České republice, tak počty lékařů a dalšího zdravotnického personálu a je přesvědčen, že „budeme muset změnit ekonomiku a politické paradigmata a budeme potřebovat vizionáře.“ Jeho osobní a profesní přesvědčení ho vede i ke konstatování, že je třeba zvážit stávající systém zdravotních pojišťoven a jako možné řešení pak uvádí jednotný Národní ústav zdraví, který by danou agendu zabezpečoval.