logo Facebook
I slova jsou činy

K velkým firmám se vláda chová macešsky, říká JAN CZUDEK z Třineckých železáren

03. dubna 2020 11:44

Nejdelší tradici v oblasti hutní výroby mají v České republice Třinecké železárny. Je to zároveň jeden z největších průmyslových podniků daného regionu, který vyrábí ocelové dlouhé válcované výrobky a historie vzniku sahá do 19. Století. Současná krize se této společnosti ještě nijak významně nedotkla, jak uvádí předseda představenstva ing. Jan Czudek: „Výrobu omezujeme, ale nijak dramaticky a je to dáno především situací našich zákazníků ve Španělsku nebo v Itálii.“

Fungují rovněž jejich dodavatelské vztahy, ať je to dovoz železné rudy z Ruska nebo z Ukrajiny, koksovatelné uhlí z OKD a Polska a rovněž dodávky šrotu z okolí.  Jako problematické však mohou být v krátké době jejich spolupracující firmy, např. malí dopravci, „na kterých jsme závislí a kterým poklesly objemy transportovaného zboží a jsou tak v situaci, že mohou zavírat své provozy.“ Onen vzájemně provázaný spotřebitelský cyklus je jedním z nejkřehčích faktorů, které mohou na stávající krizi navázat.

K vládní politice pomoci firmám a živnostníkům Jan Czudek říká: „Vláda se k velkým firmám chová macešky, na kurzarbeit si nešáhneme. Možnosti úvěru nebudou jednoduché. A my bychom ocenili pomoc, kterou by nám vláda mohla poskytnout, a to by bylo ručení za pojištění dodávek. Právě pojišťovny nám v současnosti snižují pojišťovací limity pro export, protože Španělsko i Itálii vyhodnotily jako rizikové země.“

Jako jednu z možných cest, která by mohla napomoci překonání krize v ekonomice, vidí možné zvolnění přísných limitů Evropské unie, které se týkají emisí, a je přesvědčen, že „ke změně by v rámci evropské politiky dojít mělo.“ Vychází při tom z konkrétních čísel, která se týkají největších znečišťovatelů ovzduší a má obavu, že např. státy jako Čína a Indie, které se nesnaží tuto produkci emisí snížit, pak mají zvýhodněnou pozici a mohou dodávat za výrazně nižší ceny.