logo Facebook
I slova jsou činy

Evropský parlament ještě neřekl poslední slovo, upozorňuje KATEŘINA KONEČNÁ

05. srpna 2020 12:50

Summit Evropské rady, na němž byl dohodnut víceletý finanční rámec a také tolik diskutovaný fond obnovy, byl tématem rozhovoru s českou europoslankyní Kateřinou Konečnou. Summit byl přelomový především z toho důvodu, že Evropská komise bude vstupovat na finanční trhy. Debata o fondu obnovy, podmíněnosti a rozložení zdrojů mezi granty a půjčky tak byla doprovázena i debatou o nových vlastních zdrojích EU – zde se uvažuje například o celoevropské digitální dani.

Konečná upozornila, že na summitu sice bylo dosaženo dohody, kterou nyní prezidenti a premiéři prezentují jako velké vítězství, ale Evropský parlament byl zcela upozaděn. Ve víceletém finančním rámci byly navíc provedeny škrty v oblasti zdravotnictví, dokonce i v jedné z vlajkových lodí EU – programu Erasmus. Parlament bezesporu ještě neřekl poslední slovo, zdůraznila česká europoslankyně. Konečná očekává, že kancléřka Merkelová, která zastupuje Německo jako předsednickou zemi, bude muset vést ještě mnoho rozhovorů s představiteli parlamentu a vlád, aby byla nalezena kompromisní dohoda. Konečné leží na srdci právě zdravotnictví, v posílení koordinace a společných nákupech léků a zdravotnického materiálu vidí možnost pro silnou roli EU. Fond obnovy v objemu 750 miliard eur navíc bude muset projet schvalovacím procesem ve všech členských zemích.

Kateřina Konečná vidí silný tlak na to, aby byly peníze využity rychle, jenže zdroje by měly být využity smysluplně, palčivou otázkou je i absorpční kapacita jednotlivých zemí. Velká pozornost se věnovala sporům mezi zeměmi tzv. jižního křídla a tzv. spořivou čtyřkou, z níž nejhlasitěji proti grantům protestovalo Nizozemsko. Konečná upozornila na paradox, že právě Nizozemsko, které je daňovým rájem, se tváří jako vzor fiskální ukázněnosti.

Je otázkou, jak bude ČR schopná využít zdroje smysluplně využít. Kateřina Konečná uvedla své priority, které vidí v posílení sociálních služeb a ve stavbě dostupných bytů.