logo Facebook
I slova jsou činy

Antivirus patří mezi nejúspěšnější programy vlády, tvrdí JANA MALÁČOVÁ

26. srpna 2020 14:56

Hostem rozhovoru Ecofinu byla ministryně práce a sociálních věcí, Jana Maláčová. Situace na trhu práce je ovlivněna programy Antivirus. Proto na začátku rozhovoru ministryně udělala pořádek v programech Antivirus A, B a C, vysvětlila jejich zacílení a podmínky s nimi spjaté. Zdůraznila, že to byly první programy, kterými vláda reagovala na pandemii koronaviru. Platí také, že nepatří mezi zvlášť nákladné a jsou pozitivně hodnoceny také samotnými firmami. Jana Maláčová také uvedla, že programy podléhají třístupňové kontrole tak, aby nedocházelo ke zneužití státních prostředků. Ve chvíli natáčení našeho rozhovoru ale nebylo jasné, zda se vláda rozhodne programy prodloužit a případně v jaké podobě.

Ministryně jako jeden z prioritních úkolů vidí zavedení permanentního Kurzarbeitu do našeho legislativního systému. Německý systém, který v nějaké podobě v reakci na pandemii aplikovala většina evropských zemí, se těší velkému zájmu. Jeho úkolem je udržení pracovních míst v krizových situacích. Vláda bude zvažovat, že bude možné nasadit Kurzarbeit, tedy částečnou dotaci mezd státem, v případě problémů celé ekonomiky, nebo i regionálně či sektorově. Jana Maláčová by také preferovala propojení Kurzarbeitu s aktivní politikou zaměstnanosti, především co se týká dalšího vzdělávání, rekvalifikací a zvyšování kvalifikace.

Agenda Ministerstva práce a sociálních věcí je velice rozsáhlá, ministryně v rozhovoru vytyčila další úkoly, které před ministerstvem stojí – řada otázek bude projednávána také v tripartitě. „Bitvu“ lze očekávat u navýšení minimální mzdy. Jana Maláčová se také postavila za zvýšení důchodů nad rámec valorizace. Důchodci byli obzvláště postiženi rostoucími cenami a stát je nemůže nechat na holičkách, obzvláště pokud na podporu dalších skupin vynaložil nemalé zdroje, uvedla ministryně.